İstek, Öneri ve Şikayetler

 

Sıra

Tarih

Sunumun Konusu

Sunan

Yer

1

07.02.2019

Alzheimer, Stres Ve  Hipotalamo-Pituiter-Adrenal Aks

Dr. Asiye Ok

DEHAM

2

14.02.2019

Tıbbi Hipnoz Nedir

Prof. Dr. GÜLER BUĞDAYCI

DEHAM

3

21.02.2019

Maternal İmmün Aktivasyon ve Nörogelişimsel Programlama

Bihter Gökçe BOZAT

DEHAM

4

28.02.2019

Mitokondriyal DNA

Cansu KARA ÖZTABAĞ

DEHAM

5

06.03.2019

Primer Hücre Kültürü-Sıçanların Amniyotik Membranından Kök Hücre Elde Edilmesi

Vet. Hek. Serhat GÖKDAŞ

DEHAM

6

15.03.2019

Getat- Hacamat

Dr. Selim GÖKSU

DEHAM

7

21.03.2019

ALS Patofizyolojisi

Firdevs ULUÇ

DEHAM

8

28.03.2019

Sigara ve Beyin

Jale BAĞCI

DEHAM

9

04.04.2019

İskemik İnmede Rekanalizasyon Patofizyolojisi

Dr. Murat YILMAZ

DEHAM

10

11.04.2019

Yeni Nesil Alzheimer Hastalığı:Tip-3 Diyabet midir?

Esra FİDAN

DEHAM

11

19.04.2019

Serebral Palsi Patofizyolojisi ve Tedavisi

Fizyoterapist Fırat ALDEMİR

DEHAM

12

09.05.2019

Açlık ve Otofaji

Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI

DEHAM

13

16.05.2019

Hücre Kültüründe  Epilepsi Modelleri

Vet. Hek. Gülin Özge ÜLGEN

DEHAM

14

23.05.2019

İdiyopatik ve Kriptojenik Epilepside Toksoplazmozisin Epigenetik Mekanizma Üzerine Etkisi

Dr. Tuğba Canbaşoğlu  Yılmaz

DEHAM

15

26.05.2019

Uyku Bozukluğu Patofizyolojisinde Oksidatif Stres Ve İnflamasyonun Rolü

Dr. Asiye Ok

DEHAM

16

04.07.2019

Ülkemizdeki Bazı  İllerimizde Gerçekleştirilen Epilepsi Prevelans Çalışmaları

Bihter Gökçe BOZAT

DEHAM

17

17.07.2019

Nörodejeneratif Hastalıklarda Optogenetik

Cansu KARA ÖZTABAĞ

DEHAM

18

08.08.2019

Toxoplasma Gondii ve Alzheimer hastalığı

Vet. Hek. Serhat GÖKDAŞ

DEHAM

19

26.09.2019

Stres sonrası beyin sitokinlerinin  nöroendokrin  düzenlenmesi

Asiye Ok

DEHAM

20

10.10.2019

Parkinson hastalığına genel bakış: patofizyoloji tanı ve tedavi

Dr. Tuğba YILMAZ

DEHAM

21

15.10.2019

Yeme Davranış Bozuklukları ve Nöroendokrin Etkileri

Vet. Hek. Gülin Özge ÜLGEN

DEHAM

22

24.10.2019

Nelumbo nucifera  ekstraktının in vitro Alzheimer  modelinde koruyucu etkisi

Esra FİDAN

DEHAM

23

31.10.2019

Febril nöbetler ve çocuklarda stres duyarlılığının artması :nöbet özellikleri ile İlişkisi

Fizyoterapist Fırat ALDEMİR

DEHAM

24

7.11.2019

Biyosinyaller İçin Veri İşleme Teknikleri

Elektrik-Elektronik Mühendisi Dr. Erdoğan Aldemir

DEHAM

25

14.11.2019

Deneysel Multiple Skleroz  Modelleri

Firdevs ULUÇ

DEHAM

26

21.11.2019

Multiple Skleroz Patofizyolojisinde CXCL10'un Biyolojik Fonksiyonları

Jale BAĞCI

DEHAM

27

27.11.2019

Hacamat Tedavisinin Bazı Ağır Metallerin Kan Düzeyleri Üzerine Etkisi

Dr. Selim GÖKSU

DEHAM

28

05.12.2019

TUG1'in aşağı regülasyonu, miR-9-5p aracılığıyla NFkB1/p50'yi hedefleyerek MS kaynaklı inflamasyonu hafifletir

Bihter Gökçe BOZAT

DEHAM

29

13.12.2019

Araştırma Planlama, Makale  Hazırlama, Dergilere Gönderme  ve Yayın Etiği

Prof. Dr. Recep KEŞLİ

DEHAM

30

19.12.2019

Diyetteki Triptofan Alımı ve Migren İlişkisi

Dr. Murat YILMAZ

DEHAM

31

26.12.2019

Kitosan Nanopartiküllerinin, oksidatif stres aracılı hasarlarda nöroprotektif etkisi

Cansu KARA ÖZTABAĞ

DEHAM

 


 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016