İstek, Öneri ve Şikayetler

 

  • 2022 yılı içerisinde Üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinden doktora, uzmanlık, yüksek lisans ve muhtelif alanlarda olmak üzere toplam 21 adet çalışmaya alt yapı ve destek sağlanmıştır.
  • Çok disiplinli çalışma ve projelerin oluşması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen seminerlere destek sağlamıştır.
  • 2021-2022 Öğretim yılı için 3, 2022-2023 öğretim yılı için 1 adet öğrenci kısmi zamanlı olarak değerlendirilmiştir.
  • Paydaşlarla hayvan sağlığı ve refahına ilişkin düzenlemeler, yem ve altlık teminini ilişkin sorunlar ve deneysel çalışmalardaki kalitenin arttırılmasına yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir.
  • Merkezimizin iş akış şemaları oluşturulmuş ve internet sitemize eklenmiştir.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016