İstek, Öneri ve Şikayetler

 

  • Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2021 yılı içerisinde doktora uzmanlık ve muhtelif alanlarda olmak üzere Üniversitemizin Tıp Fakültesi farklı bölümlerinden 10, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 4, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 1, Karabük Üniversitesi araştırmacılarından 2 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi araştırmacılarından 1 adet olmak üzere toplam 18 çalışma gerçekleştirilmiştir.
  • 2020 yılı içerisinde Kısmi Zamanlı öğrencilerin istihdamını sağlamak üzere 3 (üç) öğrenci merkezimizde çalışmıştır.
  • Üniversitemizin farklı bölümlerinde eğitim gören Lisans öğrencilerine merkez uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve bununla birlikte Bolu ilindeki farklı okullardan gelen ziyaretçilere tanıtımlar gerçekleştirilmiştir.
  • Multidisipliner çalışmaların ve projelerin oluşması için Merkezimizde pek çok konuda seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlere Tıp Fakültesinden Fizyoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Histoloji, Nöroloji, Anestezi, Üroloji gibi Anabilimdallarının yanı sıra, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin farklı bölümlerinden, akademisyenler ve araştırma görevlileri hem dinleyici hem sunucu olarak katılım sağlamışlardır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016