İstek, Öneri ve Şikayetler

 

  • Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2020 yılı içerisinde doktora uzmanlık ve muhtelif alanlarda olmak üzere Üniversitemizin Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalından 1, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalından 2, Genel Cerrahi Bölümünden 1, Göz hastalıkları Bölümünden 2, Üroloji Bölümünden 1, KBB Bölümünden 1 ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 1 adet olmak üzere toplam 11 çalışma gerçekleştirilmiştir.
  • Üniversitemizin farklı bölümlerinde eğitim gören Lisans öğrencilerine merkez uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve bununla birlikte Bolu ilindeki farklı Meslek Yüksek Okullarından gelen ziyaretçilere tanıtımlar gerçekleştirilmiştir.
  • Multidisipliner çalışmaların ve projelerin oluşması için Merkezimizde pek çok konuda seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlere Tıp Fakültesinden Fizyoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Histoloji, Nöroloji, Anestezi, Üroloji gibi Anabilimdallarının yanı sıra, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin farklı bölümlerinden, akademisyenler ve araştırma görevlileri hem dinleyici hem sunucu olarak katılım sağlamışlardır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016