İstek, Öneri ve Şikayetler

 

  • Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2019 yılı içerisinde doktora uzmanlık ve muhtelif alanlarda olmak üzere Üniversitemizin Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünden 1, Göz Hastalıkları Bölümünden 1, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden 1, Göğüs Cerrahisi Bölümünden 1, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden 1, Nöroloji Bölümünden 1, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden 2, Fizyoloji 2, Mikrobiyoloji 1, Histoloji 2, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümünden 2, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden 1 ve Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1 adet olmak üzere toplam 18 çalışma gerçekleştirilmiştir.
  • Kastamonu Üniversitesi’ne 42 adet, Düzce Üniversitesi’ne 42 adet Wistar Albino Sıçan, Giresun Üniversitesi’ne 36 ve Aykut Bolu Deneysel Hayvan Üretim ve Tedarik Merkezine (Bursa) 46 adet Tavşan tedariği gerçekleştirilmiştir.
  • 2019 yılında Kısmi Zamanlı öğrencilerin istihdamını sağlamak üzere 3 (üç) öğrenci merkezimizde değerlendirilmiştir. 2019-2020 öğretim yılında merkezimize 2 (iki) öğrenci kabul edilmiş olup, kısmi zamanlı olarak çalışmaya başlamışlardır.
  • Üniversitemizin farklı bölümlerinde eğitim gören Lisans öğrencilerine merkez uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve bununla birlikte Bolu ilindeki farklı Meslek Yüksek Okullarından gelen ziyaretçilere tanıtımlar gerçekleştirilmiştir.
  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü kanatlı üretim, yetiştirme ve besleme Laboratuvarlarının merkezimize bağlanması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülmüş ve Merkezimiz denetimi altında deneysel çalışma izni verilmiştir.
  • 2020 yılı için Merkezimizde ki hayvan temin, bakım ve kullanım ücretleri ile verilen hizmet alımları için güncellenmeler yapılmıştır.
  • Multidisipliner çalışmaların ve projelerin oluşması için Merkezimizde pek çok konuda seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlere Tıp Fakültesinden Fizyoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Histoloji, Nöroloji, Anestezi, Üroloji gibi Anabilimdallarının yanı sıra, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin farklı bölümlerinden, akademisyenler ve araştırma görevlileri hem dinleyici hem sunucu olarak katılım sağlamışlardır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016