İstek, Öneri ve Şikayetler

 

Misyon

Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünceye sahip bireyler yetiştiren bir üniversite olmak için sağlık bilimleri başta olmak üzere deney hayvanı kullanılarak yapılacak deneysel çalışma yapabilecek multidisipliner alanlarda, en gelişmiş teknolojinin kullanılarak yeni ve güvenilir bilginin üretildiği, deney hayvanlarının bakımında en profesyonel, kaliteli ve insancıl yaklaşımın özümsendiği, araştırmacıların ve çalışanların memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, ulusal düzeyde alanında lider, uluslararası düzeyde benzerleri ile rekabet edebilen bir Merkez olmaktır.

 

Vizyon

Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası çapta öncü bir üniversite olmak için bilimsel çalışma veya eğitim amacıyla deney hayvanları kullanılarak yapılan araştırmalarda kullanılacak uygun standartlarda deney hayvanı (sıçan, fare) yetiştirmek, bazı türlere lojistik destek sağlamak, deneylerin yapılabilmesi için uygun koşullarda laboratuvar hizmetleriyle veterinerlik hizmetleri ve akademik destek vererek; deney hayvanlarının üretim, bakım ve kullanım süreçlerinde yüksek kalitede ve uluslararası etik standartlara uygun koşulları sağlamaktır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016