İstek, Öneri ve Şikayetler

 

Merkezimizin Tanıtımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz deneysel ve diğer bilimsel araştırmalar için "Deney Hayvanlarını Üretim Yerleri İle Deney Yapılacak olan Laboratuarların Kuruluş ve Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün B.12.0.KKGO.19/10802-08-1-2316 sayı ve 15.07.2009 tarihli kararı gereğince kuruluş izni, 21.10.2011 tarihli yapılan denetim ile de çalışma izni almaya hak kazanmıştır. 07.10.2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 27722 sayılı “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ile rat, fare, hamster ve tavşan gibi deney hayvanlarının üretimi ve temini konusunda çalışmalara başlamıştır. Bununla birlikte 2017 yılında Kanatlı Hayvan, Moğolistan Gerbili, Balık ve Aksolotl türleri için üretim ve temini için gerekli izinler alınmıştır.

Merkezimizin amacı; Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası çapta öncü bir üniversite olmak için bilimsel çalışma veya eğitim amacıyla deney hayvanları kullanılarak yapılan araştırmalarda kullanılacak uygun standartlarda deney hayvanı (sıçan, fare) yetiştirmek, bazı türlere lojistik destek sağlamak, deneylerin yapılabilmesi için uygun koşullarda laboratuvar hizmetleriyle veterinerlik hizmetleri ve akademik destek vererek; deney hayvanlarının üretim, bakım ve kullanım süreçlerinde yüksek kalitede ve uluslararası etik standartlara uygun koşulları sağlamaktır.

 

Faaliyet Alanları

Sağlık bilimleri başta olmak üzere Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik Bilimleri ve bu birimlerin birlikte multidisipliner deneysel çalışmalarına teknik ve altyapı desteği vermek ve bu konularla ilgili sertfikalı/sertifikasız eğitimler vermek.

 

Altyapı

Merkezimizde iki adet idari oda, beş adet üretim odası, iki adet operasyon odası, bir adet hayvan hazırlama odası, bir adet post operatif ve reanimasyon odası, bir adet muayene odası, bir adet kabul ve karantina odası ve bir adet araştırma laboratuarı, bir adet hayvan davranış laboratuvarı, bir adet kardiyopulmoner laboratuvarı, 1 adet Toxoplasma Laboratuvarı, bir adet tıbbi ürün odası, bir adet toplantı odası, bir adet seminer odası ve mekanik sistemler odası mevcuttur. Halen Merkezimizde bir Yetkili Müdür ve Müdür Yardımcısı, bir Sorumlu Veteriner Hekim, bir adet Öğretim Görevlisi, dört adet Hayvan Bakıcısı olmak üzere toplam sekiz kişi görev yapmaktadır.

Merkezimizde, Çevre Orman Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkez Etik Kurulunun 08.10.2010 tarih ve 18 sayılı kararına istinaden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun oluşturulması ile, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik ve Tedavi Merkezi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin öğretim üyelerince uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve münferit araştırma düzeylerinde çalışmalara imkan sağlanmaktadır.

Merkezimiz bu hali ile bundan sonra yapılacak bütün bilimsel çalışmalara destek verecek alt yapı ve donanıma ile teknik destek imkanlarına sahiptir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016