Mikroskobik İnceleme
Gerbil
Operasyon
Operasyon
Yeni Doğan Rat

Kuruluş ve Tarihçe

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz deneysel ve diğer bilimsel araştırmalar için "Deney Hayvanlarını Üretim Yerleri İle Deney Yapılacak olan Laboratuarların Kuruluş ve Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün B.12.0.KKGO.19/10802-08-1-2316 sayı ve 15.07.2009 tarihli kararı gereğince kuruluş izni, 21.10.2011 tarihli yapılan denetim ile de çalışma izni almaya hak kazanmıştır. 07.10.2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 27722 sayılı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ile rat, fare, hamster ve tavşan gibi deney hayvanlarının üretimi ve temini konusunda çalışmalara başlamıştır.

 

Alt Yapı

Merkezimizde iki adet idari oda, üç adet üretim odası, iki adet operasyon odası, bir adet post operatif ve reaminasyon odası, bir adet muayene odası, bir adet kabul ve karantina odası ve bir adet araştırma laboratuarı mevcuttur. Halen Merkezimizde bir Yetkili Müdür, bir Sorumlu Veteriner Hekim ve bir adet Hayvan Bakıcısı olmak üzere toplam üç kişi görev yapmaktadır.

Merkezimizde, Çevre Orman Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkez Etik Kurulunun 08.10.2010 tarih ve 18 sayılı kararına istinaden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun oluşturulması ile, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik ve Tedavi Merkezi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin öğretim üyelerince uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve münferit araştırma düzeylerinde çalışmalara imkan sağlanmaktadır.

Merkezimiz bu hali ile bundan sonra yapılacak bütün bilimsel çalışmalara destek verecek alt yapı ve donanıma ile teknik destek imkanlarına sahiptir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016