İstek, Öneri ve Şikayetler
  • Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Laboratuvar bölümlerine girişte GALOŞ giyilmesi zorunludur.

  • Hayvanların bulunduğu alana Laboratuvar önlüğü özel cerrahi elbiseleri ya da tek kullanımlık önlükler giyildikten sonra girilmelidir.

  • Araştırmacı çalışma yaptığı bölümü her defasında temiz ve düzenli bırakarak terk etmelidir.

  • Araştırmacı Laboratuvar Takip Çizelgesine Merkeze giriş ve çıkış saatlerini yazıp imzalamak zorundadır.

  • Üretim planlamasında bir aksaklık yaşanmaması için hayvan isteklerinin çalışma başlamadan en az 3 ay önceden yapılması gerekmektedir.

  • Araştırma süresince kullanılan her türlü alet ve cihazın bakım ve temizliği her defasında araştırmacı tarafından yapılır.

  • Araştırmada kullanılacak sarf malzemeler araştırmacı tarafından temin edilir.

  • Araştırmacı hayvanlarla çalışma tarihini (Başlama-Bitirme) başvuru esnasında belirtmelidir. Yapılacak bir değişiklik hakkındaki son karar Merkezimiz tarafından belirlenir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016