Yerel Etik Kurul Yönergesi

Araştırmacıların Sorumlulukları

Hayvan Hakları Bildirgesi

Helsinki Bildirgesi

Çevre Kanunu

Hayvan Hakları Zabıta Kanunu

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016