Mikroskobik İnceleme
Gerbil
Operasyon
Operasyon
Yeni Doğan Rat

 

Yerel Etik Kurul Yönergesi

Araştırmacıların Sorumlulukları

Hayvan Hakları Bildirgesi

Helsinki Bildirgesi

Çevre Kanunu

Hayvan Hakları Zabıta Kanunu

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016